Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành và giám sát quyền tác giả theo hợp đồng thiết kế kiến trúc

Thiết kế Vạn An Group thực hiện giám sát quyền tác giả trong quá trình thi công công trình, cụ thể như sau:

  • Đối với hợp đồng thiết kế dưới 100 triệu, Thiết kế Vạn An Group giám sát tối đa 2 lần vào những công đoạn quan trọng của quá trình thi công công trình (ép cọc, đổ bê tông móng, đổ bê tông cột, dầm, sàn, …).
  • Đối với hợp đồng thiết kế từ 100 đến 200 triệu, Thiết kế Vạn An Group giám sát tối đa 3 lần vào những công đoạn quan trọng của quá trình thi công công trình (ép cọc, đổ bê tông móng, đổ bê tông cột, dầm, sàn, …).
  • Đối với hợp đồng thiết kế từ 200 đến 300 triệu, Thiết kế Vạn An Group giám sát tối đa 5 lần vào những công đoạn quan trọng của quá trình thi công công trình (ép cọc, đổ bê tông móng, đổ bê tông cột, dầm, sàn, …).
  • Đối với hợp đồng thiết kế từ 300 triệu trở lên, việc giám sát quyền tác giả được quy định cụ thể số lần theo thỏa thuận giữa đơn vị thiết kế và chủ đầu tư.
0/5 (0 Reviews)