Mẫu đề xuất dự án đầu tư xây dựng free download

Mẫu đề xuất dự án đầu tư xây dựng cập nhật mới nhất. Free download các mẫu đề xuất dự án đầu tư. Đơn vị tư vấn đầu tư Thiết kế Vạn An Group.

mẫu đề xuất dự án đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU

      (Kèm theo văn bản đề xuất thực hiện dự án đầu tư số 199/CV-UBND ngày 24/9/2018 của UBND phường A, thành phố B)

      UBND phường A đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

      1.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường A, thành phố B.

      1.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: phường A, thành phố B.

2. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội địa phương:

      Phường A là phường loại I, đơn vị hành chính cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố B với diện tích tự nhiên là 377,25 ha địa hình khá bằng phẳng; Địa bàn hiện có 06 khu dân cư với 50ha đất ở tại đô thị, 2.583 hộ dân với 13.390 nhân khẩu (trung bình 37.3 m2/người), trong đó có trên 8500 lao động. Vị trí địa lý của phường giáp ranh với các địa phương:

      – Phía Đông giáp phường Vũ Ninh, phường Kinh Bắc;

      – Phía Bắc giáp xã Hòa Long, xã Vân Hà – Việt Yên – Bắc Giang;

      – Phía Tây giáp xã Tam Đa, xã Đông Phong – huyện Yên Phong;

      – Phía Nam giáp phường Khúc Xuyên, phường Phong Khê;

      Hiện trạng trên địa bàn phường có trục đường TL 286 (từ Bắc Ninh đi Yên Phong), đường Nguyễn Đăng Đạo đấu nối vào trung tâm Tỉnh, Thành phố, tiếp giáp với sông Cầu và sông Ngũ Huyệt Khê. Tương lai trên địa bàn có nhiều tuyến đường huyết mạch do Tỉnh và Thành phố đầu tư tạo tiền đề cho phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương và khu vực (như đường H2, đường tỉnh 295C). Hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng được đồng bộ đáp ứng nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội của Tỉnh và Thành phố Bắc Ninh, nhu cầu sử dụng của nhân dân.

Quý bạn đọc download thêm mẫu hợp đồng liên danh nhà thầu thực hiện dự án đầu tư.

Free download hợp đồng phân phối dự án bất động sản giữa Chủ đầu tư và đơn vị phân phối sản phẩm dự án.

 

      Với tốc độ phát triển Kinh tế – Xã hội như hiện nay, dự kiến đến năm 2025 trên địa bàn phường sẽ có khoảng 22.000 người, chủ yếu là tăng dân số cơ học, lao động tại khu công nghiệp Yên Phong tạm trú trên địa bàn.

      Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn phường đã có một số mẫu đề xuất dự án đầu tư nhà ở thương mại, đất đấu giá, và một dự án đất dân cư dịch vụ được triển khai để đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân, tuy nhiên chỉ đáp ứng được phần nào so với tốc độ phát triển dân số cơ học trên địa bàn (cụ thể có danh sách đính kèm).

      Trên cơ sở đó việc tiếp tục đầu tư và phát triển hạ tầng kỹ thuật tại phường A là cần thiết để đồng bộ với thực trạng phát triển của Tỉnh và Thành phố.

3. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất:

      – Địa điểm khu đất đề xuất dự án đầu tư xây dựng: thuộc Đương Xá 2, phường Vạn An, TP Bắc Ninh, diện tích khảo sát khoảng 6,5 ha.

      – Giới thiệu tổng thể về khu đất:

      Khu đất theo quy hoạch phân khu có vị trí:

      + Phía Nam – Đông Nam giáp đường TL 286 hiện trạng và TL 286 cải tuyến (đang GPMB);

      + Phía Tây – Tây Bắc giáp đường 295C (quy hoạch);

      + Phía Đông, phía Bắc giáp khu dân cư (quy hoạch).

      Đường giao thông hiện trạng rất thuận lợi cho việc triển khai thực hiện dự án đầu tư.

      – Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất: Hiện trạng khu đất là 100% đất nông nghiệp.

      – Dự kiến nhu cầu sử dụng đất: Với vị trí địa lý thuận lợi, nhu cầu sử dụng đất của nhân dân trên địa bàn và các khu vực liền kề rất cao, dự án thực hiện thuận lợi và mang tính khả thi.

4. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án:

      Dự án được thực hiện sẽ đáp ứng nhu cầu cần thiết của nhân dân, tạo tiền đề phát triển Kinh tế – Xã hội của địa phương, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động và đóng góp cho ngân sách địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, là điểm giao thương và chuyển giao công nghệ quan trọng tại cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh…

Quý bạn đọc download hợp đồng thiết kế của nhà thầu thực hiện tư vấn thiết kế kiến trúc dự án.

Download free mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu vật liệu đầu vào.

 

      Đánh giá tác động môi trường: Dự án thực hiện sẽ áp dụng các quy trình đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

5. Kiến nghị:

      UBND phường A kính đề nghị UBND tỉnh B, UBND thành phố B và các Sở, Ban, Ngành quan tâm xem xét, giúp đỡ địa phương thực hiện dự án./.

……………., ngày …… tháng …… năm 20……

UBND PHƯỜNG

CHỦ TỊCH

DOWNLOAD

      Trên đây là chia sẻ biểu mẫu của Thiết kế Vạn An Group về mẫu đề xuất dự án đầu tư xây dựng. Rất mong tài liệu giúp ích nhiều cho Quý bạn đọc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

0/5 (0 Reviews)