Hợp đồng thiết kế nhà ở mới nhất

Hợp đồng thiết kế kiến trúc nhà ở mới nhất tại Thiết kế Vạn An.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN

KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG VẠN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………… /2019/HĐTK – VNGROUP Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2019

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

      – Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

      – Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

      – Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

      Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 2019, Chúng tôi các bên gồm có:

BÊN A (Bên giao thiết kế) : GIA CHỦ

      Đại diện    : ……………………………………………

      CMND số : ……………………………………………

      Địa chỉ      : ……………………………………………

BÊN B (Bên nhận thiết kế): Công ty CP Tập đoàn Kiến trúc và Xây dựng VẠN AN

      Mã số thuế     :  0108091002

      Đại diện         : Bà Phạm Thị Hải              Chức vụ : Tổng Giám đốc

      Điện thoại      : 024 8582 3236                    Email      : vngroupcenter@gmail.com

      Trụ sở            : Số 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

      Tên tài khoản: Phạm Thị Hải

      Số tài khoản: 1211 0000 367 335 – Mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV

      Sau khi trao đổi và thống nhất, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thiết kế kiến trúc nhà ở (Viết tắt là “Hợp Đồng”) với những điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. QUY MÔ THIẾT KẾ

      Bên A giao cho Bên B thực hiện công việc thiết kế kiến trúc công trình nhà ở của Bên A với quy mô cụ thể:

      Loại hình công trình      : ……………………………………………

      Phong cách kiến trúc    : ……………………………………………

      Quy mô tầng cao           : …… tầng

      Tổng diện tích sàn thiết kế  : …… m2.

ĐIỀU 2. HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

2.1. Nội dung hồ sơ thiết kế

      – Thiết kế phối cảnh 3D ngoại thất, mặt bằng công năng công trình.

      – Thiết kế kiến trúc công trình

      – Thiết kế kết cấu công trình

      – Thiết kế điện nước công trình

      – Thiết kế các hệ thống khác nếu có (điện thoại, internet ADSL, camera an ninh)

      – Lập bảng dự toán chi phí xây dựng công trình.

2.2. Số lượng hồ sơ bàn giao

      – Hồ sơ phối cảnh 3D in màu              : 01 bộ A3

      – Hồ sơ thiết kế chi tiết 2D                  : 01 bộ A3

      – Bảng dự toán chi phí xây dựng        : 01 bộ A4

2.3. Tiến độ thực hiện công việc

      Bên B thực hiện toàn bộ công việc theo điều 2.1 của hợp đồng thiết kế trong thời gian 45 ngày làm việc kể từ ngày Bên B nhận được tiền tạm ứng lần 1 của Bên A. Tiến độ cụ thể như sau:

      05 ngày: Chốt ý tưởng thiết kế ngoại thất, mặt bằng công năng công trình.

      10 ngày: Thống nhất thiết kế phối cảnh 3D ngoại thất, mặt bằng công năng công trình.

      30 ngày: Hoàn thiện bản vẽ và bàn giao hồ sơ thiết kế cho Bên A.

ĐIỀU 3. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

3.1. Giá trị hợp đồng thiết kế

      Giá trị hợp đồng trước thuế: …… đồng

      Tổng giá trị hợp đồng trước thuế (làm tròn): …… đồng (Bằng chữ: Sáu mươi năm triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

      Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc Chuyển khoản.

      Ghi chú: Giá trị trên chưa bao gồm 10% VAT

      Giá trị Hợp Đồng có thể điều chỉnh tăng/giảm nếu trong quá trình thiết kế hoặc thi công có sự thay đổi làm thay đổi khối lượng (nội dung) công việc. Nội dung thay đổi phải được hai Bên đồng ý xác nhận bằng văn bản.

3.2. Tiến độ thanh toán

      – Ngay sau khi ký kết hợp đồng, Bên A tạm ứng 30% giá trị hợp đồng cho Bên B, tương đương với số tiền là: …… đồng (Bằng chữ: …… đồng).

      – Sau khi thống nhất mặt bằng 2D và trình bày phối cảnh 3D ngoại thất, mặt bằng công năng công trình xong, Bên A thanh toán tiếp 60% tổng giá trị hợp đồng, tương đương với số tiền là: …… đồng (Bằng chữ: …… đồng).

      – Sau khi Bên B giao hồ sơ thiết kế đã hoàn thiện thì Bên A thanh toán số tiền còn lại là: …… đồng (Bằng chữ: …… đồng).

      – Tất cả chi phí thiết kế Quý gia chủ vui lòng thanh toán trong thời gian không quá 05 ngày kể từ ngày thống nhất hoàn thành công việc theo điều 2.1 của hợp đồng thiết kế.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

5.1. Quyền của Bên A

      – Được chỉnh sửa phương án thiết kế không quá 03 lần và chỉnh sửa trước khi triển khai thiết kế 2D.

      – Yêu cầu Bên B thực hiện thiết kế theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn được quy định tại Hợp Đồng.

      – Kiểm tra chất lượng công việc của Bên B trong quá trình thiết kế.

5.2. Trách nhiệm của Bên A

      – Giao cho Bên B các văn bản pháp lý liên quan, nội dung yêu cầu thiết kế.

      – Thanh toán cho Bên B đầy đủ và đúng thời gian theo thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp Đồng.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

6.1. Quyền của bên B

      – Đề nghị Bên A thanh toán đầy đủ theo quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng.

      – Quyền giám sát thiết kế và bảo vệ quyền tác giả.

      – Không hoàn lại tiền tạm ứng nếu Bên A đơn phương hủy bỏ Hợp đồng.

6.2. Trách nhiệm của bên B

      – Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm về hồ sơ thiết kế khi giao cho Bên A;

      – Thực hiện công việc như quy định tại Điều 2 của Hợp Đồng và được sự giám sát của Bên A;

      – Thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm được quy định tại Hợp Đồng này;

      –  Cung cấp các bản vẽ chi tiết, mẫu, màu sắc cho từng hạng mục công trình.

ĐIỀU 7. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

      – Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng, các bên phải có trách nhiệm thương lượng giải quyết;

      – Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

      – Nếu có vấn đề phát sinh trong Hợp Đồng thì các Bên sẽ cùng bàn bạc và thảo luận để tìm giải pháp phù hợp. Việc sửa đổi hoặc bổ sung chỉ có giá trị khi các Bên cùng ký kết.

      – Trường hợp có sửa đổi, bổ sung, hai bên lập phụ lục đính kèm, và phụ lục là bộ phận không tách rời hợp đồng này.

      – Khi Bên A thanh toán đầy đủ cho Bên B coi như hợp đồng được thanh lý.

      – Không bên nào tự ý đơn phương hủy bỏ Hợp Đồng, trong trường hợp bên nào đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì bên đó hoàn toàn chịu trách nhiệm.

      – Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, gia chủ giữ 1 bản và Thiết kế Vạn An giữ 1 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Gia chủ

ĐẠI DIỆN BÊN B

Công ty CP Tập đoàn Kiến trúc và Xây dựng VẠN AN

 

Thiết kế Vạn An Cơ ngơi như ý Phước lành cho mọi nhà

 

5/5 (1 Review)